Mesothelioom, kanker door asbest.

Mesothelioom (of asbestkanker) is een tumor aan de longvliezen (pleuraal mesothelioom)(ook bekend als het borstvlies), of het buikvlies (peritoneum mesothelioom). Deze vorm van kanker is algemeen genomen vrij zeldzaam, maar het (onbeschermd) werken met asbest verhoogd het risico aanzienlijk, waardoor mesothelioom dikwijls ook als een beroepsziekte beschouwd wordt. De verhouding van mesothelioompatienten tussen mannen en vrouwen is 85% tegenover 15%, wat te verklaren is omdat asbest voornamelijk gebruikt werd in de bouwsector, en in de scheepsbouw, waar traditioneel meer mannen dan vrouwen werkzaam zijn.

De lange dunne asbestvezels die in het lichaam intact blijven, spelen met grote zekerheid de belangrijkste rol bij het ontstaan van Mesothelioom. Ook andere mineralen zoals erioniet, welk veel voorkomt in de omgeving van de Turkse plaats Tuzkiy, kunnen mesothelioom veroorzaken.
Mesothelioom kan reeds ontstaan na een eenmalige kortdurende blootstelling aan asbest of door regelmatige blootstelling aan relatief lage asbestvezelconcentraties. Maar, naarmate de blootstelling aan asbestvezels groter is, neemt de kans om mesothelioom te krijgen, toe. De ernst van de ziekte daarentegen is niet afhankelijk van de mate van blootstelling.
Mesothelioom openbaart zich na 10 tot 60 jaar na het moment van blootstelling aan asbest, meestal na 20 tot 40 jaar.

De meest voorkomende klachten bij een mesothelioom zijn kortademigheid, vermoeidheid, pijn op de borst, vermagering en veel last van hoesten. Wanneer de tumor op de slokdarm drukt gaat het slikken moeilijk, bij een tumor tussen de ribben ontstaat een zwelling op de borstkas.

Een genezende behandeling bestaat momenteel nog niet. Een operatie of chemotherapie wordt wel gegeven, ter verbetering van de klachten. Meestal wordt gekozen voor palliatieve behandeling, gericht op levensverlenging en pijnbestrijding, die bij pleuraal mesothelioom het draineren van overtollig pleuravocht en het geven van chemotherapie inhoudt. Sinds januari 2006 maakt ook het middel Pemetrexed (onder de merknaam Alimta) deel uit van de standaard behandelingen. Pemetrexed / Alimta is ook opgenomen in de vergoedingenlijst van verschillende ziekteverzekeringen. Behandeling met Pemetrexed / Alimta is zeker geen wondermiddel, maar geeft een iets langere overleving en is dus als palliatieve chemotherapie zeker een aanwinst.

Na diagnosestelling overlijdt zo’n 80% van de patienten binnen een jaar en een kleine minderheid van de patienten overleeft het tweede jaar na diagnose.

Laat een reactie achter